758/2020

Helsingfors den 5 november 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2020

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2020 (1497/2019) 1 § som följer:

1 §
Maximikvantiteten vikariehjälp

Maximikvantiteten vikariehjälp enligt 1 § 1 mom. i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) är 200 timmar per renskötare under 2020.


Denna förordning träder i kraft den 5 november 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Vid tillämpningen av denna förordning räknas till maximikvantiteten 200 timmar vikariehjälp också de vikariehjälpstimmar som en renskötare använt under 2020 före ikraftträdandet av denna förordning och för vilka kostnaderna har ersatts.

Dessutom kan till maximikvantiteten 200 timmar vikariehjälp räknas de vikariehjälpstimmar som en renskötare som ansökt om rätt till vikariehjälp har använt före ikraftträdandet av denna förordning och för vilka kostnaderna ännu inte har ersatts. Ersättning för kostnaderna för dessa vikariehjälpstimmar kan sökas efter utgången av den ansökningstid som anges i 10 § i lagen om vikariehjälp för renskötare, om det i praktiken inte är möjligt att iaktta ansökningstiden. Ansökan om ersättning ska dock göras senast den 31 december 2020.

Helsingfors den 5 november 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Anne Vänskä

Bilaga Översättning till enaresamiska

Bilaga: Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.