742/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om Keva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om Keva (513/2020) 3 och 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Den första mandatperioden för de fullmäktigeledamöter som avses i 8 a § i denna lag börjar den 1 augusti 2020 och löper ut den 31 augusti 2021. Mandatperioden för den styrelse som är behörig vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter till dess att de fullmäktigeledamöter som väljs 2021 har valt följande styrelse i enlighet med 9 §.

Mandatperioden för den revisor som delegationen valt för sin mandatperiod hösten 2017 fortgår till dess att mandatperioden för den revisor som valts av de fullmäktigeledamöter som inleder sin mandatperiod 2021 börjar.Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 111/2020
ShUB 23/2020
RSv 117/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.