720/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 11 § 11 punkten och

fogas till 11 § en ny 12 punkt som följer:

11 §
Zoonoser och djursjukdomsfall som ska anmälas till veterinärmyndigheten

De zoonoser och djursjukdomsfall som avses i 31 § i lagen om smittsamma sjukdomar och som ska anmälas till kommunens veterinärmyndighet är följande:


11) sjukdom som orsakas av subtyp H5N1 eller H7N9 eller en annan ny eller sällsynt subtyp av influensavirus av typ A hos en person som bor eller arbetar på en fjäderfäanläggning,

12) sjukdomen covid-19 hos en person som bor eller arbetar på en pälsdjursfarm.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

Helsingfors den 29 oktober 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.