700/2020

Helsingfors den 16 oktober 2020

Lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) en ny 10 a § som följer:

10 a §
Betalningar av fordringar till resenärer av statens medel i vissa fall

Resenärer kan inom ramen för statsbudgeten av statens medel ersättas för en betalning enligt 16 § i lagen om kombinerade resetjänster som en researrangör är skyldig att återbetala eller för ett värdebevis som en resenär tagit emot som alternativ till återbetalning, om annulleringen av paketresan beror på sådana i 5 § 6 punkten i den lagen avsedda oundvikliga och extraordinära omständigheter som orsakats av covid-19-epidemin. Ersättning kan betalas efter det att researrangören försatts i konkurs.

Yrkandet på betalning av ersättning ska framställas hos Konkurrens- och konsumentverket inom sex månader från det att researrangören försatts i konkurs. Konkurrens- och konsumentverket beslutar om beviljande av ersättning.

En resenär har inte rätt till ersättning med stöd av denna paragraf, om i 1 mom. avsedda fordringar betalas till resenären med stöd av någon annan lag eller med stöd av ett avtal.


Denna lag träder i kraft den 26 oktober 2020 och gäller till och med den 31 december 2022. Lagen tillämpas på betalningar som gjorts den 16 mars 2020 eller därefter.

RP 120/2020
EkUB 20/2020
RSv 102/2020

Helsingfors den 16 oktober 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.