689/2020

Helsingfors den 9 oktober 2020

Lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 92 § i inkomstskattelagen (1535/1992) en ny 20 punkt, i stället för den 20 punkt som upphävts genom lag 528/2005, som följer:

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


20) stöd enligt lagen om temporär epidemiersättning (687/2020),Denna lag träder i kraft den 12 oktober 2020 och gäller till och med den 31 december 2021. Den tilllämpas vid beskattningen för 2020 och 2021.

RP 105/2020
ShUB 19/2020
RSv 101/2020

Helsingfors den 9 oktober 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.