663/2020

Helsingfors den 17 september 2020

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet (1267/2014) 6 §, sådan den lyder i förordning 607/2017, som följer

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är

1) för konsultativ tjänsteman, råd och direktör som inte är enhetschefer högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

2) för lagstiftningsråd och regeringsråd den behörighet som föreskrivs i 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003) samt för lagstiftningsråd dessutom god förtrogenhet med lagberedningsuppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 21 september 2020.

Helsingfors den 17 september 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.