651/2020

Helsingfors den 26 augusti 2020

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) bilagorna 3, 7 och 8, av dem bilaga 3 sådana de lyder i förordning 973/2019, bilaga 7 sådan den lyder i förordning 79/2019 och bilaga 8 sådan den lyder i förordning 254/2019.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

Helsingfors den 26 augusti 2020

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Jurist
Henna Närhi

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENSSTATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.9.2020
Stationeringsort Koefficient
Hongkong 1,500
Genéve Peking Shanghai Tokyo 1,450
Bern Ramallah Söul Tel Aviv 1,400
Oslo Singapore 1,350
Köpenhamn 1,300
New York 1,250
Bangkok Beirut Los Angeles Reykjavik Stockholm 1,200
Abu Dhabi Washington 1,150
Berlin Bryssel Canberra Dublin Moskva Ottawa Paris Strasbourg Wien 1,100
Aten Dar es Salaam Haag Lima London Nairobi Riad Rom 1,050
Hanoi Jakarta Kuala Lumpur Lissabon Madrid Manila Nicosia Petrozavodsk Riga St. Petersburg Tallinn 1,000
Abuja Addis Abeba Kairo Kiev Maputo New Delhi Pristina Rabat Zagreb 0,950
Bagdad Prag Santiago de Chile Teheran Vilnius Yangon 0,900
Belgrad Bogotá Budapest Buenos Aires Bukarest Kathmandu Murmansk São Paulo Sofia Warszawa 0,850
Alger Ankara Brasilia Kabul Mexico Nur-Sultan Pretoria Tunis 0,800
Minsk Windhoek 0,750
0,700
Damaskus Lusaka 0,650

Bilaga 7

Priserna per enhet för representationsersättningar 1.9.2020

Priserna per enhet för representation i hemmet är fastsatta för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning samt också för brunch, lättlunch och lättare servering såsom frukost, kaffe eller drinkar.

För lunch och middag finns två ersättningskategorier: normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Ersättning enligt den krävande kategorin kan godkännas, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer ovanligt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan erläggas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. För bufféservering finns det också två ersättningskategorier där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukade bord.

Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:

1) 101–200 personer 80 %

2) 201–300 personer 60 %

3) 301 eller fler 40 %.

Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel skall serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering skall faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.

Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.

PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.9.2020

Stationeringsort Lunch Brunch, Middag Buffé Mottagning Frukost,
Normal Krävande lättlunch Normal Krävande Lägre Högre kaffeservering
Abu Dhabi 42 57 32 57 72 33 50 19 11
Abuja 39 52 30 52 64 31 45 18 10
Addis Abeba 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Alger 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Ankara 35 48 26 48 60 27 37 16 9
Aten 39 52 29 52 66 30 46 18 10
Bagdad 35 47 26 47 59 27 41 16 9
Bangkok 42 57 31 57 73 32 50 19 11
Beirut 45 61 34 61 77 35 53 20 11
Belgrad 35 46 25 46 58 27 40 16 9
Berlin 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bern 49 68 38 68 86 39 59 22 13
Bogotá 37 49 27 49 62 29 43 17 9
Brasilia 35 47 26 47 59 28 41 16 9
Bryssel 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Budapest 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Buenos Aires 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Bukarest 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Canberra 40 54 30 54 69 31 47 18 10
Damaskus 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Dar es Salaam 37 49 27 49 62 29 43 17 9
Dublin 40 55 30 55 69 32 48 18 10
Genéve 49 68 38 68 86 39 59 22 13
Haag 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Hanoi 39 52 29 52 66 30 45 18 10
Hongkong 50 69 38 69 88 39 61 22 13
Jakarta 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Kabul 33 44 26 44 56 27 41 16 9
Kairo 35 48 26 48 62 27 43 16 8
Kathmandu 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Kiev 35 48 28 48 63 27 39 17 9
Kuala Lumpur 38 51 28 51 64 30 45 17 10
Köpenhamn 45 62 35 62 78 36 54 20 11
Lima 38 51 29 51 65 30 45 17 10
Lissabon 37 49 27 49 62 29 43 17 9
London 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Los Angeles 43 59 33 59 75 34 51 19 11
Lusaka 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Madrid 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Manila 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Maputo 36 48 26 48 60 28 41 16 9
Mexico 34 45 25 45 56 26 39 16 8
Minsk 32 42 23 42 52 25 37 15 8
Moskva 42 57 31 57 73 32 50 18 10
Murmansk 40 55 27 55 61 28 43 17 9
Nairobi 41 55 31 55 70 32 48 18 10
New Delhi 37 50 28 50 63 29 44 17 9
New York 43 59 33 59 75 34 51 19 11
Nicosia 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Nur-Sultan 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Oslo 49 63 37 63 87 38 58 22 13
Ottawa 42 56 31 56 71 33 49 19 11
Paris 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Peking 51 69 40 69 82 41 60 21 13
Petrozavodsk 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Prag 35 47 26 47 59 27 41 16 9
Pretoria 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Pristina 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Rabat 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Ramallah 50 69 38 69 87 39 60 22 13
Reykjavik 46 63 35 63 80 36 55 20 12
Riad 39 52 29 52 66 31 46 18 10
Riga 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Rom 39 52 29 52 65 30 45 17 10
S:t Petersburg 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Santiago de Chile 34 46 25 46 57 27 40 16 9
São Paulo 35 47 26 47 59 28 41 16 9
Shanghai 51 69 40 69 82 41 60 21 13
Singapore 48 66 36 66 83 37 57 21 12
Sofia 35 46 25 46 58 27 40 16 9
Stockholm 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Strasbourg 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Söul 50 68 38 68 87 39 60 21 13
Tallinn 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Teheran 31 41 20 41 52 22 32 14 7
Tel Aviv 50 69 38 69 87 39 60 22 13
Tokyo 50 69 38 69 88 39 60 22 13
Tunis 31 41 23 41 49 25 37 15 8
Warszawa 34 45 25 45 57 27 40 16 8
Washington 43 59 33 59 75 34 51 19 11
Wien 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Vilnius 35 47 26 47 59 27 41 16 9
Windhoek 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Yangon 35 47 26 47 59 28 41 16 9
Zagreb 35 46 25 46 58 27 40 16 9

Bilaga 8

Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp

Förhållandeklassificering:

1 2 3 4 5
Abu Dhabi Hongkong Tokyo Belgrad S:t Petersburg Söul Buenos Aires Kuala Lumpur Moskva Pretoria Rabat Santiago de Chile Windhoek Ankara Astana Bangkok Brasília Kiev Lima Minsk Petrozavodsk São Paulo Tel Aviv Tunis Bogotá Hanoi Mexico Murmansk Peking Pristina Shanghai
6 7 8 9 10
Dar es Salaam Lusaka Manila Maputo Nairobi Riyadh Alger Beirut Jakarta Kairo New Delhi Ramallah Yangon Addis Abeba Damaskus Katmandu Teheran Abuja
11 12 13
Bagdad Kabul

Ersättningsbelopp:

Förhållandeklass Euro i månaden
1 205
2 280
3 355
4 430
5 505
6 580
7 655
8 730
9 805
10 880
11 955
12 1 030
13 1 105

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.