621/2020

Nådendal den 21 augusti 2020

Lag om ändring av lagen om Migrationsverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Migrationsverket (156/1995) 1–3 §, sådana de lyder, 1 och 3 § i lag 975/2007 samt 2 § i lag 1160/2016, som följer:

1 §
Migrationsverket

Migrationsverket finns inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

2 §
Uppgifter

Migrationsverket handlägger och avgör de ärenden i fråga om utlänningar och finskt medborgarskap som hör till verkets uppgifter enligt lag eller med stöd av lag.

Migrationsverket svarar för

1) styrningen, planeringen och övervakningen av den praktiska verksamheten vid mottagande av personer som söker internationellt skydd och mottagande av personer som får tillfälligt skydd,

2) styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet,

3) driften av de statliga förläggningarna och flyktingslussarna samt statens förvarsenheter,

4) styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Migrationsverket ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden. Migrationsverket ska tillhandahålla inrikesministeriet och övriga myndigheter samt internationella organisationer information som gäller frågor inom dess verksamhetsområde.

3 §
Sökande av ändring

Separata bestämmelser gäller för sökande av ändring i Migrationsverkets beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 18/2019
FvUB 10/2020
RSv 87/2020

Nådendal den 21 augusti 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.