607/2020

Helsingfors den 14 augusti 2020

Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet for undervisningssektorn

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Det i Maputo den 16 juli 2020 ingångna avtalet mellan Finland och Moçambique om Finlands stöd till programmet for undervisningssektorn är i kraft från den 16 augusti 2020 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 2020.

(Avtalet är tillgängligt i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information om det på finska och svenska.)
(Avtalet är tillgängligt i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information om det på finska och svenska.)

Helsingfors den 14 augusti 2020

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Enhetschef
Juha Savolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.