600/2020

Helsingfors den 23 juli 2020

Statsrådets förordning om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet (546/2020):

1 §

Det i New York den 28 oktober 1996 ingångna avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet träder i kraft den 1 augusti 2020 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 22 juni 2020 och av republikens president den 26 juni 2020. Finlands anslutningsinstrument har deponerats hos FN: s generalsekreterare den 7 juli 2020.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet (546/2020) träder i kraft den 1 augusti 2020.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 78/2020)

Helsingfors den 23 juli 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Råd för internationella ärenden
Outi Kuivasniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.