599/2020

Helsingfors den 23 juli 2020

Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet (425/2016):

1 §

Det i Bryssel den 15 december 2010 ingångna Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, träder i kraft den 2 augusti 2020 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 10 maj 2016 och av republikens president den 3 juni 2016. Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd har underrättats om godkännandet den 13 september 2016.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet (425/2016) träder i kraft den 2 augusti 2020.

4 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, och om provisorisk tillämpning av lagen om tillämpning av avtalet (579/2016).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2020.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 76/2020)

Helsingfors den 23 juli 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Sofia Johansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.