597/2020

Helsingfors den 23 juli 2020

Statsrådets förordning om avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (1265/2014):

1 §

Det i Bryssel den 2 december 2010 ingångna avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, träder i kraft den 2 augusti 2020 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 25 november 2014 och av republikens president den 19 december 2014. Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd har underrättats om godkännandet den 13 mars 2015.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (1265/2014) träder i kraft den 2 augusti 2020.

4 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (187/2015).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2020.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 72/2020)

Helsingfors den 23 juli 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Sofia Johansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.