560/2020

Nådendal den 9 juli 2020

Lag om ändring av 124 b § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 b § 1 punkten, sådan den lyder i lag 1574/2019, som följer:

124 b §
Fastställande av skatten för skatteåren 2020–2027

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är

1) inkomstskattesatsen år 2020 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 8,43 procent,Denna lag träder i kraft den 15 juli 2020.

RP 82/2020
FiUB 10/2020
RSv 85/2020

Nådendal den 9 juli 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.