544/2020

Helsingfors den 2 juli 2020

Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) 4 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 536/2018, som följer:

4 §
Reservistlön

I reservistlön betalas till manskapet 61,44 euro, till underofficerare 64,52 euro samt till officerare och specialofficerare 67,59 euro per dag.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

Helsingfors den 2 juli 2020

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Föredragande
Joona Lapinlampi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.