532/2020

Helsingfors den 26 juni 2020

Arbets- och näringsministeriets förordning om justering av vissa belopp som avses i lagen om sjöarbetsavtal

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 kap. 16 § 3 mom. i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011):

1 §

Det i 13 kap. 16 § 2 mom. i lagen om sjöarbetsavtal avsedda maximibeloppet av er-sättningar är 4 420 och det belopp som avses i nämnda moment och som utgör det högsta värdet på den egendom som får tas ombord utan att arbetsgivaren informeras om det är 8 830 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om justering av vissa belopp som avses i lagen om sjöarbetsavtal (497/2017).

Helsingfors den 26 juni 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Specialsakkunnig
Elli Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.