527/2020

Helsingfors den 26 juni 2020

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om temporär ändring av 18 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskraft- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om temporär ändring av 18 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskraft- och företagsservice (221/2020) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 17 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Förordningen tillämpas på startpeng som betalas tidigast för den 16 mars 2020 och senast för den 31 december 2020.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

Helsingfors den 26 juni 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Meri Pensamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.