491/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) 4 a §, sådan den lyder i lag 986/2001, och

fogas till 3 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §
Lånevillkor

Lån till sådana bolag med statlig majoritet som avses i 2 § 3 mom. i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007) eller till statens intressebolag enligt 4 mom. i den paragrafen kan för att stärka bolagets finansiella ställning beviljas utan en för låntagaren bindande förfallodag, om detta särskilt tillåts i budgeten.


4 a §
Kapitallån

Ett statligt lån kan beviljas som ett kapitallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) endast om detta särskilt tillåts i budgeten.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 83/2020
FiUB 11/2020
RSv 72/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.