487/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om temporär ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till utlänningslagen (301/2004) en ny 80 a § som följer:

Rätt att arbeta
80 a §
Temporärt undantag i fråga om rätten att arbeta för personer som söker internationellt skydd

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 79 § 2 mom. har en utlänning som sökt internationellt skydd eller gjort en ny ansökan enligt 102 § rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstillstånd i uppgifter inom jordbruket, skogsbruket, trädgårdsodlingen och fiskerihushållningen.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 80 § 6 mom. fortgår rätten att arbeta i sådana uppgifter som anges i 1 mom. så länge utlänningen tillhandahålls mottagningstjänster enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel.


Denna lag träder i kraft den 29 juni 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.

Denna lag tillämpas på sådana personer som söker internationellt skydd vilka har lämnat in sin första ansökan eller en ny ansökan om internationellt skydd före ikraftträdandet av denna lag. Lagen tillämpas dock inte på utlänningar vars rätt att arbeta har upphört med stöd av 80 § 6 mom. före ikraftträdandet av denna lag.

Rätten att förvärvsarbeta börjar gälla vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 65/2020
FvUB 8/2020
RSv 63/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.