482/2020

Helsingfors den 24 juni 2020

Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av 6 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Skatteförvaltningen fogar temporärt till 6 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (1017/2019) ett nytt mom. 2 enligt följande:

6 §
Användning av återbäringar

Återbäringar används inte till betalning av skatt som är föremål för ett betalningsarran-gemang, då på betalningsarrangemanget tillämpas ett i 25 § 1 mom. 3 punkten i lagen om temporär ändring av lagen om skatteuppbörd avsett hinder för att använda återbäringen.


Detta beslut träder i kraft den 24 juni 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 24 juni 2020

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.