471/2020

Helsingfors den 17 juni 2020

Statsrådets förordning om förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 190 § 1 mom. i vägtrafiklagen (729/2018):

1 §

Som funktionsnedsättning enligt 190 § 1 mom. i vägtrafiklagen (729/2018) betraktas

1) sådant men till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning som kan bedömas hindra personen att röra sig självständigt och som enligt en sammantagen bedömning har hänförts till åtminstone invaliditetsklass 11 enligt 83 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), eller

2) en synskärpa som på det bättre ögat kan bedömas vara högst 0,1 eller som enligt en sammantagen bedömning av synförmågan motsvarar åtminstone invaliditetsklass 17 enligt 83 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

För transport av en rörelsehindrad person kan tillstånd beviljas, om personen har ett regelbundet eller ofta återkommande behov av transport och han eller hon inte efter en transport klarar sig utan annans hjälp.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2020.

Helsingfors den 17 juni 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Enhetsdirektör
Elina Immonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.