469/2020

Helsingfors den 11 juni 2020

Försvarsministeriets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i försvarsministeriets förordning om temporär ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i försvarsministeriets förordning om temporär ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (186/2020) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Förordningen tillämpas från och med den 13 mars 2020.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

Helsingfors den 11 juni 2020

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Regeringssekreterare
Perttu Wasenius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.