427/2020

Helsingfors den 10 juni 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret (747/2019) punkten 1 i bilaga 1 och punkten 3 i bilaga 2 sådana de lyder, punkten 1 i bilaga 1 i förordning 137/2020 och punkten 3 i bilaga 2 i förordning 1264/2019, samt

fogas till bilaga 1 en ny 7 punkt som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2020.

Helsingfors den 10 juni 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-2: Ändring av beräkningsgrunderna för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.