414/2020

Helsingfors den 15 maj 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 § 1 mom. och 27 § i renskötsellagen (848/1990):

1 §

Renskötselområdet indelas i märkesdistrikt som består av renbeteslag enligt nedanstående förteckning. Det högsta tillåtna antalet livrenar, som renbeteslaget får hålla inom sitt område, och det högsta tillåtna antalet livrenar, som en delägare i renbeteslaget får äga, är i de olika renbeteslagen som följer:

Märkesdistrikt och renbeteslag Högsta tillåtna antal livrenar som får hållas inom renbeteslagets område Högsta tillåtna antal livrenar som får hållas inom renbeteslagets område
Utsjoki märkesdistrikt
Paistunturi 6 300 500
Kaldoaivi 5 300 500
Enare märkesdistrikt
Näätämö 3 600 500
Muddusjärvi 5 200 500
Vätsäri 3 000 500
Paatsjoki 1 600 500
Ivalo 6 000 500
Hammastunturi 5 500 500
Sallivaara 7 500 500
Muotkatunturi 6 800 500
Enontekis märkesdistrikt
Näkkälä 8 300 500
Käsivarsi 10 000 500
Pallastunturi märkesdistrikt
Muonio 6 000 500
Kyrö 3 500 500
Kittilä märkesdistrikt
Kuivasalmi 6 000 500
Alakylä 5 300 500
Sodankylä märkesdistrikt
Sattasniemi 5 300 500
Oraniemi 6 000 500
Syväjärvi 5 500 500
Lappi 8 000 500
Keminkylä märkesdistrikt
Kemin Sompio 12 000 500
Pohjois-Salla 4 800 500
Salla märkesditsrikt
Salla 5 300 500
Hirvasniemi 2 300 500
Raudanjoki märkesdistrikt
Pyhä-Kallio 6 500 500
Vanttaus 1 200 500
Poikajärvi 4 600 500
Västra märkesdistrikt
Lohijärvi 1 400 500
Palojärvi 5 000 500
Orajärvi 1 500 500
Kolari 2 600 500
Jääskö 1 000 500
Itäkemijoki märkesdistrikt
Narkaus 2 000 500
Niemelä 1 900 500
Timisjärvi 1 900 500
Tolva 1 900 500
Posion Livo 1 500 500
Isosydänmaa 2 000 500
Kuukas 1 500 500
Kuusamo märkesdistrikt 500
Alakitka 1 600 500
Akanlahti 1 000 500
Hossa-Irni 3 000 500
Kallioluoma 2 300 500
Oivanki 2 400 500
Pudasjärvi märkesdistrikt
Taivalkoski 2 500 500
Pudasjärvi 2 200 500
Oijärvi 1 300 500
Pudasjärven Livo 2 100 500
Pintamo 2 600 500
Kiiminki 800 500
Kollaja 1 100 500
Ikonen 500 500
Kajanalands märkesdistrikt
Näljänkä 2 000 500
Halla 2 700 500
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020 och gäller till den 31 maj 2030.

Helsingfors den 15 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Tapani Sirviö

Bilaga

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.