409/2020

Helsingfors den 29 maj 2020

Lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik (1139/2007) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1066/2014, som följer:

2 §
Ledning och styrning

Institutet har en direktion som styr och övervakar institutets verksamhet. Direktionen har nio medlemmar och den tillsätts av rektorn för Helsingfors universitet. Justitieministeriet utser fem av medlemmarna. Dessutom väljer institutets personal inom sig en medlem. Direktionens mandatperiod är fyra år.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

Mandattiden för den medlem i direktionen för Institutet för kriminologi och rättspolitik som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet upphör när denna lag träder i kraft.

RP 11/2020
KuUB 3/2020
RSv 17/2020

Helsingfors den 29 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Hanna Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.