402/2020

Helsingfors den 29 maj 2020

Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1225/2010, och

ändras 8 § 3 mom., sådant det lyder i lag 407/2009, som följer:

8 §
Statens förbindelser

Kapitalet av de krediter som avses i 3 och 4 § och som omfattas av den förbindelse som avses ovan i 1 mom. 3 punkten får samtidigt vara utestående och kapitalet av borgen får samtidigt vara gällande till ett belopp av sammanlagt högst 12 miljarder euro.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 57/2020
EkUB 10/2020
RSv 47/2020

Helsingfors den 29 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.