373/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 20 maj 2020

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 7 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) ett nytt 4 mom. som följer:

7 §
Läkares anmälan om smittsamma sjukdomar

Anmälan om en person som insjuknat i en svår infektion orsakad av den nya typen av coronavirus ska göras senast när patientens vårdperiod avslutas.


Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2020.

Helsingfors den 20 maj 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.