372/2020

Helsingfors den 14 maj 2020

Finansministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2020

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras 2 och 4 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2020 (82/2020) som följer:

2 §

Vid redovisning för skatteåret 2020 används följande i 5 § 1 mom. i lagen om skatteredovisning (532/1998) avsedd utdelning:

Statsskatt 29,19 %
Kommunalskatt 61,79 %
Kyrkoskatt 2,83 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
– sjukvårdspremie 2,95 %
– dagpenningspremie 3,24 %
4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2020 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2020 Maj 2 347 000 000
Juni 2 212 000 000
Juli 2 507 000 000
Augusti 2 416 000 000
September 2 253 000 000
Oktober 2 425 000 000
November 2 445 000 000
December 2 496 000 000
2021 Januari 2 702 000 000

Minimibeloppet av arbetsgivares sjukförsäkringspremie

År Redovisningsmånad Euro
2020 Maj 101 210 000
Juni 99 200 000
Juli 115 130 000
Augusti 103 410  000
September 97 290 000
Oktober 93 610 000
November 94 400 000
December 92 980 000
2021 Januari 96 880 000

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2020.

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i maj 2020, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2020 till april 2020 korrigeras.

Helsingfors den 14 maj 2020

Finansminister
Katri Kulmuni

Regeringsråd
Antero Toivainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.