368/2020

Helsingfors den 14 maj 2020

Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk till ett enda kvotområde för strömming per fiskeresa

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016):

1 §
Begränsning av trålfiske till ett enda kvotområde för strömming

I Finland registrerade fiskefartyg får under en fiskeresa fiska efter strömming eller vassbuk med trålfiskeredskap endast inom Bottniska vikens kvotområde för strömming (ICES-delområdena 30 och 31) eller inom Finska vikens och centrala Östersjöns kvotområde för strömming (ICES-delområdena 25–27, 28.2, 29 och 32).

Som en fiskeresa betraktas en oavbruten tidsperiod under vilken fiskefartyget inte besöker en hamn.

2 §
Begränsning av trålfisket för fiskefartyg som har tidigare fiskad fångst ombord

Om ett fiskefartyg innan en fiskeresa inleds har strömmings- eller vassbuksfångst ombord, kan den under en ny fiskeresa fiska efter strömming eller vassbuk med trålfiskeredskap endast inom det kvotområde för strömming i vilket den strömmings- eller vassbuksfångst som finns ombord har fångats.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2020.

Helsingfors den 14 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.