356/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Lag om upphävande av en lag om ändring av 43 § i jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 43 § i jaktlagen (905/2014).

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2020.

RP 103/2019
JsUB 2/2020
RSv 19/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.