279/2020

Helsingfors den 21 april 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller ärt och bondböna

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i utsädes-lagen (600/2019):

1 §
Certifiering

Trots bestämmelserna om grobarhet hos ärt och bondböna i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (15/13), kan Livsmedelsverket på nedan nämnda villkor fram till den 30 juni 2020 certifiera för utsläppandet på marknaden i Finland högst

1) 240 000 kg utsäde av ärt, utsädeskategorier C1 och C2 (sorter Astronaute, Ingrid, Karita, Jymy och Sisu)

2) 130 000 kg utsäde av bondböna, utsädeskategorier C1 och C2 (sorter Louhi, Kontu och Sampo).

Kravet på certifiering enligt 1 mom. är att

1) grobarheten är minst 70 procent och

2) det officiella garantibeviset förses med texten "certifierat med sänkta krav på

grobarhet".

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2020 och gäller till och med den 30 juni 2020

Helsingfors den 21 april 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.