277/2020

Helsingfors den 16 april 2020

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) 6 §, sådan den lyder i förordning 1265/2015, som följer:

6 §
Bestämmelser om registreringsanmälan

En registreringsanmälan om ändringsregistrering ska göras senast inom sju dagar efter den ändring som ska antecknas i registret.

Den som gör en registreringsanmälan ska identifieras när han eller hon personligen ger in en anmälan till en avtalsregistrerare. Den som gör anmälan ska i den elektroniska tjänst som tillhandahålls av den som utför registrering identifieras med sådan stark autentisering som avses i 2 § 1 punkten i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).

Registreringsanmälan behöver inte göras när det är fråga om ändring av en fysisk persons namn, adress eller hemkommun eller när en person avlidit.

Den tidsfrist som avses i 1 mom. behöver dock inte iakttas den 16 mars‒15 juni 2020.


Denna förordning träder i kraft den 17 april 2020 och gäller till och med den 15 juni 2020.

Helsingfors den 16 april 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Emma Särkkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.