221/2020

Helsingfors den 16 april 2020

Statsrådets förordning om temporär ändring av 18 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) 18 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1388/2014, som följer:

18 §
Ansökan om och utbetalning av startpeng

Startpeng betalas för de dagar då en enskild kund som får startpeng arbetar i sitt företag. Startpeng kan även betalas för de dagar då en sådan kund är förhindrad att arbeta i sitt företag på grund av en allvarlig smittsam sjukdom med stor spridning.Denna förordning träder i kraft den 17 april 2020 och gäller till och med den 30 juni 2020.

Förordningen tillämpas på startpeng som betalas tidigast för den 16 mars 2020 och senast för den 30 juni 2020.

Helsingfors den 16 april 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Äldre regeringssekreterare
Kirsi Hyttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.