203/2020

Helsingfors den 8 april 2020

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 1 § 29 punkten, sådan den lyder i förordning 748/2016, som följer:

1 §
Statsrådets kanslis uppgifter

Till statsrådets kanslis uppgifter hör:


29) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma datasäkerhet och dataskydd samt hantering av datasäkerhet i fråga om gemensam informations- och kommunikationsteknik och gemensamma informationssystem,Denna förordning träder i kraft den 15 april 2020.

Helsingfors den 8 april 2020

Statsminister
Sanna Marin

Lagstiftningsråd
Maaret Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.