200/2020

Helsingfors den 9 april 2020

Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 och 2 § i förordningen om fritt bildningsarbete

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fritt bildningsarbete (805/1998) 1 och 2 §, sådana de lyder i förordning 611/2015, som följer:

1 §
Minimilängden för utbildning som anordnas av folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer

Minimilängden för utbildning som folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer anordnar i en studieperiod är 10 undervisningstimmar. Undervisningen under studieperioden ska delas upp på minst två på varandra följande dagar så att undervisning ges i genomsnitt minst fem timmar per dag.

2 §
Beräkning av prestationer vid folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer

Som en studerandevecka betraktas en studerandes studier vid en folkhögskola under en sådan studieperiod på fem arbetsdagar då studeranden har fått handledd undervisning under i medeltal minst fem timmar per dag. Studieperioder som är kortare eller längre än det förvandlas till studerandeveckor genom att antalet arbetsdagar divideras med fem. Som studerandevecka i distansundervisning eller inlärning i arbete som ersätter närundervisning betraktas en handledd arbetsmängd för den studerande som utifrån läroplanen uppskattas till 40 timmar.

Som ett studerandedygn betraktas en studerandes studier vid ett riksomfattande idrottsutbildningscenter under en sådan studieperiod på ett dygn då studeranden har fått handledd undervisning under i medeltal minst fem timmar per dag.

Av de studerandeveckor eller studerandedygn som består av inlärning i arbetet beaktas högst 20 procent av antalet faktiska studerandeveckor eller studerandedygn för närundervisning vid läroanstalten.

Som en studerandedag betraktas en studerandes studier vid ett regionalt idrottsutbildningscenter under en studieperiod på minst fyra timmar.


Denna förordning träder i kraft den 9 april 2020 och gäller till och med den 13 maj 2020.

Helsingfors den 9 april 2020

Undervisningsminister
Li Andersson

Regeringsråd
Kirsi Kotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.