185/2020

Helsingfors den 2 april 2020

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015) 12 §, sådan den lyder i förordning 263/2016, som följer:

12 §
Gödselfabrikat

Mängden av den borgödsel som används ska bestämmas på basis av sådana tillväxtstörningar och färgfel i barren som observeras i trädbeståndet eller med hjälp av en analys av näringsämnen eller på basis av trädbeståndets utveckling och växtförhållanden. Mängden aska som används och huruvida askgödsling är nödvändig ska avgöras utifrån växtplatsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning och på stöd som beviljats före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 2 april 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.