181/2020

Helsingfors den 2 april 2020

Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 30 mars 2020 undertecknade multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), vilket Transport- och kommunikationsverket har ingått med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), är i kraft den 30 mars 2020 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2020 och gäller till den 1 december 2020.

Helsingfors den 2 april 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.