149/2020

Helsingfors den 23 mars 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1015/2013), sådan den lyder i förordning 1308/2019, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

Förordningen tillämpas första gången vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för 2020 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för 2020.

Helsingfors den 23 mars 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Matematiker
Harri Isokorpi

Bilaga: SHMf om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.