141/2020

Helsingfors den 26 mars 2020

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) 19 § som följer:

19 §
Statens finansieringsandel av service för utvecklande av företagsverksamhet

Statens finansieringsandel av kostnaderna för service för utvecklande av företagsverksamhet som erbjuds SMF-företag är

1) 97,2727 procent, när det är fråga om sakkunnigservice för bedömning av utvecklingsbehov i SMF-företag eller för att utarbeta en utvecklingsplan,

2) 97,50 procent, när det är fråga om sakkunnigservice för att stödja genomförandet av en utvecklingsplan som utarbetats för ett SMF-företag eller sakkunnigservice för att stödja nätverksbildningen mellan SMF-företag,

3) 70 procent, när det är fråga om utbildningsservice som erbjuds SMF-företag.


Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. Denna förordning tillämpas på beslut som har fattats under förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 26 mars 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Emmi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.