134/2020

Helsingfors den 20 mars 2020

Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (1388/2018) bilagans punkt 2, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 794/2019 och 1291/2019, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

Helsingfors den 20 mars 2020

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Ledande sakkunnig
Tapio Puurunen

Bilaga

Löneklasser och ersättningar på grund av gällande förhållanden

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Ersättningar på grund av gällande förhållanden

2.1 Land/insats Ersättning på grund av gällandeförhållanden / anställningsdag
Afghanistan 198,09 euro
Kenya 138,00 euro
Libanon 152,86 euro
UNMHA 20,00 euro

2.2 Sekretariatsuppgifter

Bryssel 143,30 euro
Genève 176,77 euro
Riga 133,74 euro
Strasbourg och Wien 138,52 euro
Warszawa och Vilnius 124,17 euro

2.3 Räddningsbranschens personal i uppgifter enligt

38 § i räddningslagen (379/2011) 135,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.