122/2020

Helsingfors den 17 mars 2020

Justitieministeriets förordning om senareläggning av inledande av verkställighet av fängelsestraff

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 1 § 4 mom. i fängelselagen (767/2005):

1 §
Senareläggning av inledande av verkställighet av förvandlingsstraff för böter och fängelsestraff

Den som dömts till endast förvandlingsstraff för böter eller till ett fängelsestraff på högst sex månader får inte åläggas att anmäla sig i ett fängelse under perioden 19 mars–19 juni 2020, nämnda dagar medräknade. Det får inte förordnas att den som dömts till endast förvandlingsstraff för böter eller till ett fängelsestraff på högst sex månader ska förpassas till fängelse med stöd av en efterlysning under perioden 19 mars–19 juni 2020, nämnda dagar medräknade. Begränsningarna gäller inte nya domar som ska verkställas i fråga om personer som redan är i fängelse.

Verkställigheten av straffet ska dock trots vad som anges i 1 mom. inledas, om verkställigheten annars skulle inledas senare än åtta månader från det att domen blev verkställbar eller om domens verkställbarhet skulle preskriberas på grund av en senareläggning.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2020.

Helsingfors den 17 mars 2020

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Specialsakkunnig
Anne Kohvakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.