111/2020

Helsingfors den 6 mars 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt (748/2019) punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 1265/2019, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2020.

Helsingfors den 6 mars 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilaga 1: Ändring av beräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.