104/2020

Helsingfors den 5 mars 2020

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019 (106/2019) 9 § 1 mom som följer:

9 §
Produktionsstöd för mjölk

För produktion av mjölk som sökanden 2019 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller för produktion av mjölk för direktförsäljning kan produktionsstöd för mjölk beviljas till högst följande belopp:

Stödområde 1.1.–31.3. cent/liter 1.4.–31.12. cent/liter
C1 8,1 7,6
C2 8,8 8,2
C2 norr och skärgårdsområ-dena inom stödområdena C 9,8 9,4
C3 delområde P1 12,8 12,4
C3 delområde P2 14,5 14,1
C3 delområdena P3 och P4 17,1 16,7
C4 delområde P4 21,8 21,4
C4 delområde P5 31,0 30,6


Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2020.

Helsingfors den 5 mars 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.