99/2020

Helsingfors den 27 februari 2020

Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2019

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013):

1 §

Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättning för år 2019 för handhavande av de uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) enligt följande:

035 Brändö kommun 958 €
043 Eckerö kommun 1 643 €
060 Finströms kommun 8 932 €
062 Föglö kommun 2 430 €
065 Geta kommun 2 943 €
076 Hammarlands kommun 5 750 €
170 Jomala kommun 8 761 €
295 Kumlinge kommun 1 301 €
318 Kökars kommun 719 €
417 Lemlands kommun 2 430 €
438 Lumparlands kommun 1 129 €
478 Mariehamns stad 68 €
736 Saltviks kommun 6 331 €
766 Sottunga kommun 684 €
771 Sunds kommun 3 696 €
941 Vårdö kommun 2 225 €
50 000 €
2 §

Denna förordning träder i kraft den 5 mars 2020.

Helsingfors den 27 februari 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringssekreterare
Kyösti Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.