90/2020

Helsingfors den 28 februari 2020

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av skjutvapenlagen (724/2019) 1 och 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen, sådana de lyder i lag 867/2019, som följer:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2019. Bestämmelserna i 25 § träder dock i kraft först den 1 november 2020 och bestämmelserna i 70 § 3 mom. först den 1 mars 2024.

Bestämmelserna om elektroniska tjänster i 22 § 1 mom. och 42 § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 mars 2024. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 45 § 3 mom. ska en värnpliktig person till och med den 29 februari 2024 vid ansökan om vapentillstånd lägga fram utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst eller, om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, lägga fram ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

RP 101/2019
FvUB 2/2020
RSv 2/2020

Helsingfors den 28 februari 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.