66/2020

Helsingfors den 6 februari 2020

Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Med stöd av artikel 2 i överenskommelsen mellan Republiken Finlands kommunikationsministerium och Ryska federationens transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik (FördrS 87/2016, nedan kallad överenskommelsen mellan ministerierna) har de finländska och ryska parterna i Villmanstrand den 29 januari 2020 undertecknat ett protokoll i enlighet med vilket de har avtalat om ändringar i bilagorna till överenskommelsen mellan ministerierna.

2 §

De ändringar av bestämmelserna som i enlighet med protokollet ska göras i bilagorna till överenskommelsen mellan ministerierna ska gälla som förordning.


Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2020.

(Bilagorna till överenskommelsen och ändringarna i dem finns att tillgå hos Transport- och kommunikationsverket) (Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 15/2020)

Helsingfors den 6 februari 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Trafikråd
Risto Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.