64/2020

Helsingfors den 6 februari 2020

Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i jaktförordningen (666/1993) 16 a §, sådan paragrafen lyder i förordning 703/2019, som följer:

16 a §
Allmänna krav på kulvapen

Anslagsenergin hos kulan i ett räfflat kulvapen som används för att skjuta vilt ska vid pipans mynning vara minst 100 joule.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får

1) rödräv, fjällräv som uppfötts i farm, grävling, utter, skogshare, fälthare, tjäder, orre och gås endast skjutas med vapen där patronkulan väger 2,5 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 200 joule eller där anslagsenergin hos patronkulan oberoende av kulans vikt är minst 300 joule uppmätt vid pipans mynning,

2) rådjur, östersjövikare, gråsäl, knubbsäl, varg, lodjur, järv, europeisk bäver, kanadensisk bäver och mufflon endast skjutas med vapen där patronkulan

a) väger 3,2 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 800 joule, eller

b) vid användning av blyfria kulor väger 2,9 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på det sätt som avses i a punkten är minst 800 joule,

3) vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort och sikahjort endast skjutas med vapen där patronkulan

a) väger 6 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 000 joule,

b) om dess vikt är 8 gram eller mera, dess anslagsenergi uppmätt på det sätt som avses i a punkten är minst 1 700 joule, eller

c) vid användning av blyfria kulor väger 5,1 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på det sätt som avses i a punkten är minst 1 700 joule,

4) älg, vildsvin och brunbjörn endast skjutas med vapen där patronkulan

a) väger 9 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 700 joule,

b) om dess vikt är 10 gram eller mera, dess anslagsenergi uppmätt på det sätt som avses i a punkten är minst 2 000 joule, eller

c) vid användning av blyfria kulor väger 7,5 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på det sätt som avses i a punkten är minst 1 900 joule.

För att skjuta djur som nämns i 2 mom. 3 och 4 punkten ska det användas expanderande kulor.

Endast den som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i jaktlagen får vara skytt vid jakt med räfflat kulvapen på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren, brunbjörn eller vildsvin.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

Helsingfors den 6 februari 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Teemu Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.