Ursprungliga författningar: 2020

815/2020
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
814/2020
Miljöministeriets förordning om ändring 2 och 10 § av miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer
813/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2021
812/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2021
811/2020
Satteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
810/2020
Utsökningsverkets arbetsordning
809/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021
808/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021
807/2020
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
806/2020
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
805/2020
Statsrådets förordning om ändringar i IBC-koden och IMSBC-koden som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i IBC-koden och BCH-koden som anknyter till bilaga II i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
804/2020
Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten
803/2020
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja
802/2020
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
801/2020
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.