Ursprungliga författningar: 2019

1200/2019
Lag om ändring av 22 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
1199/2019
Lag om ändring av 85 § i folkpensionslagen
1198/2019
Lag om ändring av 22 § i barnskyddslagen
1197/2019
Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
1196/2019
Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
1195/2019
Lag om ändring av 14 kap. 3 c § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1194/2019
Lag om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
1193/2019
Lag om ändring av 12 e § i lagen om Folkpensionsanstalten
1192/2019
Lag om ändring av 87 § i lagen om främjande av integration
1191/2019
Lag om ändring av 93 § i civiltjänstlagen
1190/2019
Lag om ändring av 231 § i lagen om transportservice
1189/2019
Lag om ändring av 38 § i postlagen
1188/2019
Lag om ändring av 31 och 42 c § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
1187/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
1186/2019
Lag om ändring av 48 § i skoltlagen
1185/2019
Lag om ändring av 21 § i gymnasielagen
1184/2019
Lag om ändring av 20 § i lagen om nationella studie- och examensregister
1183/2019
Lag om ändring av 74 § i lagen om ortodoxa kyrkan
1182/2019
Lag om ändring av 4 § i religionsfrihetslagen
1181/2019
Lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
1180/2019
Lag om ändring av 76 § i tullagen
1179/2019
Lag om ändring av 9 § i lagen om inkomstdatasystemet
1178/2019
Lag om ändring av 16 och 20 § i kommunallagen
1177/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
1176/2019
Lag om ändring av kommunstrukturlagen
1175/2019
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
1174/2019
Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
1173/2019
Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1172/2019
Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
1171/2019
Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
1170/2019
Lag om ändring av lagen om hemkommun
1169/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen
1168/2019
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten
1167/2019
Lag om ändring av 3 och 8 § i lagen om identitetskort
1166/2019
Lag om ändring av 89 och 90 § i räddningslagen
1165/2019
Lag om ändring av 19 § i lagen om nödcentralsverksamhet
1164/2019
Lag om ändring av 5 c och 21 § i passlagen
1163/2019
Lag om ändring av 138 § i utlänningslagen
1162/2019
Lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
1161/2019
Lag om ändring av medborgarskapslagen
1160/2019
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
1159/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden
1158/2019
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar
1157/2019
Lag om vigselrätt
1156/2019
Lag om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
1155/2019
Lag om ändring av moderskapslagen
1154/2019
Lag om ändring av lagen om för- och efternamn
1153/2019
Lag om ändring av 8 § i lagen om domstolsavgifter
1152/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv
1151/2019
Lag om ändring av faderskapslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.