Ursprungliga författningar: 2019

1400/2019
Lag om 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen
1399/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
1398/2019
Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
1397/2019
Lag om ändring av livsmedelslagen
1396/2019
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1395/2019
Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
1394/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om beskattningsförfarande
1393/2019
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1392/2019
Lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet
1391/2019
Lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
1390/2019
Lag om upphävande av 16 § 4 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet
1389/2019
Lag om ändring av 7 § i lagen om brandskyddsfonden
1388/2019
Lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet
1387/2019
Lag om ändring av räddningslagen
1386/2019
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2020
1385/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om Geologiska forskningscentralens avgiftsbelagda prestationer
1384/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1383/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2020
1382/2019
Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa
1381/2019
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
1380/2019
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
1379/2019
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i moderskapsärenden
1378/2019
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i faderskaps- och underhållsärenden
1377/2019
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
1376/2019
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1375/2019
Lag om ändring av 21 § i lagen om fritt bildningsarbete
1374/2019
Lag om ändring av 108 § i lagen om yrkesutbildning
1373/2019
Lag om ändring av 59 § i gymnasielagen
1372/2019
Lag om ändring av 41 § i lagen om grundläggande utbildning
1371/2019
Lag om ändring av 58 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1370/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd
1369/2019
Lag om ändring av lagen om statskontoret
1368/2019
Lag om ändring av kommunallagen
1367/2019
Lag om ändring av 11 § i lagen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
1366/2019
Lag om ändring av 17 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
1365/2019
Lag om ändring av 110 § i lagen om privata säkerhetstjänster
1364/2019
Lag om ändring av 24 § i ordningslagen
1363/2019
Lag om ändring av 23 § i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik
1362/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om skjutbanor
1361/2019
Lag om ändring av 118 § i skjutvapenlagen
1360/2019
Lag om ändring av 16 § i lagen om förströelseanordningar
1359/2019
Lag om ändring av 35 § i lagen om penninginsamlingar
1358/2019
Lag om ändring av 66 § i lotterilagen
1357/2019
Lag om ändring av 37 § i lagen om identitetskort
1356/2019
Lag om ändring av 37 § i passlagen
1355/2019
Lag om ändring av 17 kap. 6 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
1354/2019
Lag om ändring av 46 § i lagen om Polisyrkeshögskolan
1353/2019
Lag om ändring av 5 kap. 62 § och 8 kap. 7 § i polislagen
1352/2019
Lag om upphävande av 25 a § i sjöräddningslagen
1351/2019
Lag om ändring av 56 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.