Ursprungliga författningar: 2019

100/2019
Lag om ändring av 38 b § i jaktlagen
99/2019
Lag om ändring av 7 a och 7 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
98/2019
Lag om ändring av 35 och 37 § i viltskadelagen
97/2019
Lag om ändring av 7 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
96/2019
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
95/2019
Lag om ändring av 37 och 64 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
94/2019
Lag om ändring av lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
93/2019
Lag om ändring av 31 och 33 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
92/2019
Lag om ändring av 92 § i lagen om fiske
91/2019
Lag om ändring av 21 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial
90/2019
Lag om upphävande av 7 § i lagen om skogsvårdsföreningar
89/2019
Lag om ändring av 1 och 15 § i lagen om Finlands skogscentral
88/2019
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
87/2019
Lag om upphävande av lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion
86/2019
Lag om upphävande av lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
85/2019
Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
84/2019
Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
83/2019
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
82/2019
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
81/2019
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
80/2019
Lag om ändring av 46 g § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
79/2019
Lag om ändring av 91 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
78/2019
Lag om ändring av 50 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling
77/2019
Lag om ändring av 50 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
76/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem
75/2019
Lag om ändring av 33 § i lagen om utövning av veterinäryrket
74/2019
Lag om ändring av 33 § i veterinärvårdslagen
73/2019
Lag om ändring av 41 § i lagen om medicinsk behandling av djur
72/2019
Lag om ändring av 36 § i lagen om transport av djur
71/2019
Lag om ändring av 45 och 46 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
70/2019
Lag om ändring av 37 § i lagen om animaliska biprodukter
69/2019
Lag om ändring av 35 § i lagen om växtskyddsmedel
68/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om bekämpning av flyghavre
67/2019
Lag om ändring av 5 och 7 a § i lagen om skydd för växters sundhet
66/2019
Lag om ändring av 3 a § i lagen om plantmaterial
65/2019
Lag om ändring av 24 § i lagen om handel med utsäde
64/2019
Lag om ändring av 29 § i lagen om gödselfabrikat
63/2019
Lag om ändring av 37 § i foderlagen
62/2019
Lag om ändring av 23 § i lagen om växtförädlarrätt
61/2019
Lag om ändring av 84 § i livsmedelslagen
60/2019
Lag om ändring av 24 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion
59/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om vissa personregister vid magistraterna
58/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om registrerat partnerskap
57/2019
Lag om ändring av äktenskapslagen
56/2019
Lag om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden
55/2019
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
54/2019
Lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner
53/2019
Lag om ändring av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
52/2019
Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
51/2019
Lag om ändring av lotsningslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.